تفکر طراحی چیست و چرا انقدر محبوب است؟

تفکر طراحی چیست و چرا انقدر محبوب است؟

تفکر طراحی یک ویژگی منحصر طراحان نیست. همه نوآوران بزرگ در ادبیات، هنر، موسیقی، علم، مهندسی و تجارت آن را تمرین کرده‌اند. بنابراین، چرا آن را تفکر طراحی بنامیم؟ نکته ویژه در مورد تفکر طراحی این است که فرآیندهای کاری طراحان می تواند به ما کمک کند تا به طور […]

تفکر طراحی چیست و چرا انقدر محبوب است؟ ادامه مطلب ...